Servicii

Consultanţă

ALDOMINI ABSOLUT oferă consultanţă pentru implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a următoarelor sisteme:

Audit

ALDOMINI ABSOLUT ofera organizatiilor interesate servicii de audit prestate de auditori calificati:

  • audit intern al întregului sistem, pentru evaluarea sistemului de management implementat în organizatie, înainte de auditul de certificare / recertificare / supraveghere.
  • audit intern pentru evaluarea sistemului de management pentru organizaÅ£iile care nu dispun de auditori interni sau doresc efectuarea unor audituri cu obiectivitate si impartialitate.
  • audituri de secundă parte la furnizori, pentru organizaÅ£iile care doresc o evaluare obiectivã si imparÅ£ială a unui furnizor.

Instruire

ALDOMINI ABSOLUT ofera organizatiilor interesate servicii de instruire internă a personalului in vederea:

  • Cunoaşterii legislaÅ£iei specifice domeniului său de activitate;
  • Cunoaşterii cerintelor standardelor ISO, OHSAS, IFS, BRC, Codex Alimentarius, în vederea implementării, certificării, menÅ£inerii şi îmbunătăţirii continue ale acestora.

contactati-ne acum la 0722161034