Sistemul de management al calităţii, în conformitate cu ISO 9001

Nou, oferim servicii de implementare ISO 9001 pentru cabinetele medicale,  policlinici si farmacii

Implementarea Sistemelor de Management al Calitatii - o necesitate, care decurge din avantajele acestora.

Implementarea sistemelor de management al calitatii trebuie facuta cu scopul de a creste eficienta, productivitatea si competivitatea organizatiei. Ea trebuie sa includa aspecte umane si manageriale.

Exista o multitudine de factori care conduc la necesitatea abordarii managementului calitatii, dintre care mentionam:

 • Realizarea increderii in produse si servicii
 • Satisfacerea clientului
 • Imbunatatirea imaginii pe piata
 • Imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor
 • Castigarea de noi segmente de piata
 • Reducerea costurilor non-calitatii
 • Cresterea profitului
 • Abordarea favorabila a unor relatii contractuale
 • Alinierea la cerintele unor standarde internationale
 • Diminuarea efectelor presiunii pietii
 • Satisfactia, motivatia, angajamentul, constientizarea personalului propriu
 • Certificarea, ca parte a culturii calitatii

Implementarea Sistemului de Management al calitatii si obtinerea certificatului ISO 9001: 2008, va aduce mari avantaje pentru firma d-voastra:

 • Recunoastere si prestigiu precum si posibilitatea de a va elimina concurenta;
 • Crearea unei imagini favorabile
 • Demonstrarea profesionalismului si seriozitatii firmei;
 • Focalizarea pe client si imbunatatirea continua;
 • Cresterea cifrei de afaceri;
 • Agreerea ca furnizor autorizat pentru clientii d-voastra
 • Cresterea profiturilor prin eficientizarea costurilor.
 • Mai buna gestionare a proceselor;
 • Largirea pietelor de desfacere:
 • Dorinta de extindere pe pietele externe;
 • Cresterea posibilitatilor de vanzare;
 • Participarea la licitatii si adjudecarea unor proiecte;
 • Satisfactia unor cerinte exprimate de clienti.

Etapele implementarii sistemului de management al calitatii:

 1. Analiza diagnostic a organizatiei;
 2. Stabilirea politicii si a obiectivelor în domeniul calitatii de catre managementul de vârf;
 3. Constituirea Compartimentului Calitate;
 4. Instruirea personalului organizatiei în domeniul managementului calitatii;
 5. Identificarea proceselor sistemului de management al calitatii, stabilirea indicatorilor de performanta;
 6. Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii;
 7. Instruirea personalului organizatiei în domeniul auditurilor interne ale calitatii;
 8. Efectuarea de audituri interne;
 9. Efectuarea de audituri externe de secunda parte la furnizori (dupa caz);
 10. Stabilirea si aplicarea actiunilor corective/preventive;
 11. Revizia si definitivarea documentelor sistemului de management al calitatii;
 12. Efectuarea analizei de management;
 13. Efectuarea auditului de certificare si certificarea;

contactati-ne acum la 0722161034