IFS International Food Standard şi BRC British Retail Consortium Global Standard

IFS si BRC sunt standarde de calitate şi siguranţa alimentelor pentru fabricanţii de produse alimentare sub marcă proprie (private label), care intenţionează să permită evaluarea sistemelor de calitate si siguranţă ale furnizorilor de alimente, intr-o abordare unitară. Acest standard se aplică în toate etapele de procesare a alimentelor, imediat dupa producătorul agricol direct.

Ambele standarde contin cerinţe GMP (Good Manufacturing practices), GHP (Good Hygiene practices), HACCP ( Hazard Analyses, Critical Control Points), precum şi de managementul calităţii.

International Food Standard (IFS) sunt standarde aplicabile producatorilor de alimente, precum si agentilor economici care transportă, depozitează, distribuie/ comercializează produse alimentare (standardul IFS Food a fost dezvoltat pentru producatori de alimente, iar standardul IFS Logistic a fost dezvoltat pentru agentii economici care sunt implicaţi in activitatea de transport, depozitare si distribuţie).

Standardele IFS au fost dezvoltate ca urmare a convergentei intereselor principalilor actori din comertul alimentar grupati in HDE  Asociatia germana pentru comertul cu amanuntul,  FCD (Federatia franceză) a intreprinderilor de comert si distributie, in asociatiile italiene pentru comertul cu amanuntul CONAD, COOP si Federdistribuzione.

British Retail Consortium Food Standard  (BRC)  a fost primul standard elaborat în 1998 cu scopul de a elimina auditurile multiple, efectuate la producătorii de produse alimentare pentru retailerii din UK. Acesta este structurat  pe diferite domenii: BRC Food, BRC/IoP (ambalaje) si BRC Consumer.

BRITISH RETAIL CONSORTIUM / IOP(Institute of packaging) pentru ambalare si materiale de ambalare, standard ce se adreseaza producatorilor de materiale de ambalare, de inalt risc de igiena si scazut risc de igiena.

Printre marile lanturi de magazine care sustin IFS / BRS se pot enumera, ca exemplu: Metro Group, Rewe Group, Kaufland, Auchan, Carrefour Group.

Cui se adreseaza:

IFS si BRC se adreseaza producatorilor de alimente, ce intentioneaza sa produca sub marca privata a comerciantiilor din Europa sau International.

Implementarea sistemului de management al calităţii şi sigurantei alimentelor se bazează pe urmatoarea metodologie:

  • identificarea proceselor necesare sistemului de management al calitatii;
  • determinarea succesiunii si interactiunii dintre procese;
  • determinarea criteriilor si metodelor cerute pentru asigurarea eficacitatii operatiunilor si controlului acestor procese;
  • asigurarea disponibilitatii informatiilor necesare sustinerii operatiilor si monitorizarii proceselor;
  • masurarea, monitorizarea si analiza acestor procese si implementarea masurilor necesare pentru atingerea rezultatelor planificate si a imbunatatirii continue

contactati-ne acum la 0722161034