Sistemul de Management al Siguranţei Alimentului - HACCP

Ce este HACCP ? Analiza riscurilor prin punctele critice de control (Hazard Analysis, Critical Control Points), Sistem de Management al Siguranţei Alimentului (o abordare sistematică şi profesională), ce se bazează pe urmatoarele principii:

 • Identificarea, evaluarea  contaminanţilor potenţiali (“pericole potenţiale”) si stabilirea masurilor de preventive control;
 • Determinarea Punctelor Critice de Control (CCP)
 • Determinarea limitelor critice (valori ale anumitor parametric in punctele critice de control);
 • Stabilirea sistemului de monitorizare a punctelor critice de control;
 • Determinarea acţiunilor corective adecvate;
 • Stabilirea documentelor şi înregistrărilor adecvate;
 • Stabilirea procedurilor de verificare a eficacităţii sistemului HACCP.
De ce are nevoie de firma Dumneavoastră de HACCP?
 • Este obligatoriu din punct de vedere legal: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE.
 • Pentru a  demonstra, faţă de clienţi şi autoritati legale, că toate pericolele potenţiale sunt sub control;
 • Pentru a oferi pietei interne si externe produse sigure pentru consum;
 • Ca o recunoastere si prestigiu precum si posibilitatea de a va elimina concurenta;
 • Agreerea ca furnizor autorizat pentru clientii d-voastră;
 • Cresterea profiturilor prin eficientizarea costurilor;
 • Protejarea imaginii firmei prin prevenirea aparitiei de probleme, pentru produsele d-voastra,  datorate practicilor de lucru si igienă necorespunzatoare ale salariaţilor, ceea ce înseamnă: reclamatii, retrageri de produse, interventii ale autoritatilor legale, etc.

Continuitatea activităţii de producere a alimentelor este condiţionată în mod decisiv de restructurarea sau modernizarea unităţilor de producţie, de implementarea normelor de igiena si bune practici de lucru, precum si de implementarea sistemului HACCP, pentru producerea de alimente sigure pentru consum.

Care sunt avantajele sistemului HACCP pentru o societatea comercială:

 • Este un sistem operant de management al siguranţei alimentului
 • Este propria sa responsabilitate:
  • de a face analiză HACCP
  • de a evalua propriile pericole
  • de a determina şi asigura propriile măsuri de control
  • HACCP îi pune în alertă şi pe furnizori
  • achiziţionarea pe bază de specificaţii si controlul pericolelor;
  • HACCP te poate transforma într-un furnizor preferat
  • Încrederea meritată din partea clienţilor se câştigă datorită produselor sigure, oferite constant acestora.

Specialistii nostrii, cu experienţă in domeniul managementului  siguranţei alimentare,  vă ofera servicii de instruire si consultantă pentru implementare HACCP, conform urmatoarelor standarde:

Etapele de implementare sunt următoarele:

 • Audit diagnostic de igienă si bune practice de lucru, la faţa locului pentru inspectarea locaţiilor, fluxurilor tehnologice, vestiare, etc.
 • Instruirea personalului din organizaţie ( Instructaje de igiena si bune practici de lucru, Instructaje specifice HACCP,  IFS, BRC, ISO 22000 ).
 • Consultanţă in elaborarea documentelor;
 • Consultanţă in implementarea si mentinerea sistemului;
 • Evaluarea finală prin auditarea sistemului;
 • Propunere de acţiuni corective;
 • Audituri de precertificare si acţiuni corective.

Codex Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare adoptate la nivel internaţional, care au ca scop declarat protecţia sănătăţii consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude şi pentru distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte igiena alimentară, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de contaminare, etichetare şi prezentare, metode de analiză şi prelevare.

contactati-ne acum la 0722161034